Kiuru: Tätorter som saknar bredband bromsar digitaliseringen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2015 13.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Undervisnings- och kommunikationsministerKrista Kiuru (Bild: LVM)
Undervisnings- och kommunikationsministerKrista Kiuru (Bild: LVM)

Finland får inte falla i mobilgropen: även fasta, säkra bredbandsanslutningar bör erbjudas överallt. Så sade undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru den 5 mars 2015 under diskussionen i samband med ett fiberoptikprojekt som startats av ett lokalt andelslag i Sockenbacka i Helsingfors.

- Fiberbyggandet har inte framskridit som förväntat i områden mellan täta befolkningscentra och glesbygder som stöds med offentliga medel. Cirka 60-65 % av finländarna bor i sådana här ofta äldre bostadsområden, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- Det är mycket viktigt att väcka diskussion om hur marknaden kunde få ett lyft. Det är inte frågan om endast några hushåll som vill se på tv via internet. Det är frågan om en digital utveckling som rör hela samhället. Till exempel tjänster som blir elektroniska, distansarbete som blir allt vanligare och företagsverksamhet i hemmakontor kräver snabba och särskilt funktionssäkra dataförbindelser, understryker minister Kiuru.