Kiuru på Kommunikationsforum: Beslut om tv-koncessioner redan 2014

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2013 15.40 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Enligt bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru är avsikten att fatta beslut om de nätkoncessioner för television som träder i kraft i början av 2017 redan under 2014.

Kiuru berättade om ärendet vid Kommunikationsforumet som ordnades av trafik- och kommunikationsministeriet den 27 februari.

- Tidtabellen innebär i praktiken att antalet kanalknippen enligt ny och gammal sändningsteknik slås fast år 2014. Det är viktigt att tidtabellen är känd i god tid så att aktörerna i branschen kan förutse ändringarna i tid, konstaterade Kiuru.

Koncessionerna för nästan alla kanalknippen som är tillgängliga i antennätet upphör vid slutet av 2016. De nya koncessionerna beviljas med stöd av det kommunikationspolitiska program för elektroniska medier som riksdagen godkände i december 2012 och den gällande kommunikationsmarknadslagen.

Betalkanalerna i antennätet är de första som helt övergår till högupplösning i början av 2017. Yles kanaler och kanalerna som betjänar allmänintresset sänds med både standard- och högupplösningsteknik fram till 2026, om det i mellangranskningen inte kommer fram motiverade grunder för att avsluta standardsändningarna tidigare.

I sitt tal behandlade Kiuru också konsumentskyddsfrågor i anslutning till elektroniska tjänster.

- Reformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation som bereds, informationssamhällsbalken, innehåller betydande förbättringsförslag för konsumentens rättigheter. Ett av de mest betydande berör teleföretagens utvidgade ansvar i samband med tjänster som betalas i samband med telefonräkningen. Jag anser att det är viktigt att skapa ett likadant ansvar för teleföretagen som kreditkortsbolagen redan har, sade Kiuru.

Kreditkortsbolagen är skyldiga att ersätta konsumenterna för priset av en betald vara eller tjänst om inköpet inte motsvarar det som utlovats eller inte levereras.

- Jag är medveten om att det här förslaget inte får oförbehållsamt understöd och jag förstår i synnerhet operatörernas oro för ökade kostnader. Samtidigt vill jag emellertid betona vikten av förtroende och pålitlighet med tanke på att tjänsterna blir allt vanligare.

- Alltför många är fortfarande rädda för att ta i bruk mobiltjänster. Inte för att det inte skulle finnas tjänster tillgängliga eller för att man inte kan använda apparaterna, utan för att man inte litar på tjänsteleverantörerna, påpekade Kiuru.

Ytterligare information
Esa Suominen, specialmedarbetare, tfn 043 824 5668