Kiuru offentliggjorde förslag om televisionens framtid

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2012 9.36 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.28
Nyhet

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru har presenterat ett utkast till program där regeringen drar upp linjerna för televisionens framtid. För tv-tittarna är ett av de viktigaste förslagen att det fram till 2026 ska vara möjligt att med nuvarande tv-apparater titta på program som sänds av Rundradion och de kanaler som tjänar allmänintresset.

Av televisionens kanalknippen anvisas två Rundradion och de kommersiella kanaler som tjänar allmänintresset. Av dessa kanalknippen ska det ena fortsätta att sända program med nuvarande teknik till 2026. De andra kanalknippena övergår huvudsakligen till högupplösningsteknik 2017.

Syftet med det kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier är att garantera ett högklassigt och mångsidigt tv- och radioutbud samt att den inhemska innehållsproduktionen kvarstår åtminstone på nuvarande nivå. Detta säkerställs genom krav på att de kanaler som tjänar allmänintresset ska visa program på de inhemska språken.