Kiuru: Kommissionens förslag om gemensam telemarknad kräver mer arbete

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2014 15.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.36
Nyhet
Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru (Bild: Stratsrådet)
Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru (Bild: Stratsrådet)

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru deltar som bäst i ett möte som hålls den 27 november 2014 med Europeiska unionens råd för telekommunikation, på vilket man diskuterar innehållet av förordningen om en inre marknad för elektronisk kommunikation. Målet med förordningen är att skapa inre marknader för telekommunikation i Europa.

- En telekommunikationsmarknad som omfattar hela Europa och som har gemensamma och rimliga roamingavgifter och en reglering som säkerställer ett fritt internet låter bra. Tyvärr innehöll kommissionens ursprungliga proposition många förslag vars europeiska och nationella konsekvenser saknar en tillräckligt utförlig bedömning, konstaterar minister Kiuru.

- Trots det att vi understöder strävan efter att sänka roamingavgifterna då man reser inom EU, kan vi inte göra det på bekostnad av finska konsumenter och företag. Förslaget har medfört hot om att de inhemska telefon- och bredbandsavgifterna skulle stiga. Jag är glad att vi genom aktivt arbete fått Europeiska kommissionen att fortsätta beredningen utifrån medlemsländernas ändringsförslag.