Kirsi Karlamaa utnämnd till generaldirektör för Kommunikationsverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 13.50 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet
Kirsi Karlamaa utnämnd till generaldirektör för Kommunikationsverket (Bild: Kommunnikationsverket, Mikko Immonen)
Kirsi Karlamaa utnämnd till generaldirektör för Kommunikationsverket (Bild: Kommunnikationsverket, Mikko Immonen)

Statsrådet utnämnde den 22 oktober 2015 diplomingenjör Kirsi Karlamaa (f. 1968) till generaldirektör för Kommunikationsverket. Karlamaas mandatperiod börjar den 1 januari 2016 och fortsätter fram till den 31 december 2020.

Kirsi Karlamaa har under de senaste tio åren arbetat i olika ledningsuppgifter vid Kommunikationsverket och som generaldirektörens ställföreträdare. Till tjänsten som generaldirektör kommer hon närmast från tjänsten som direktör för Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket. Tidigare har hon varit direktör för ämbetsverkets division Säkerhet och direktör för resultatområdet Radiofrekvenser. Karlamaa har varit anställd vid Kommunikationsverket sedan år 2000.