Kirsi Karlamaa utnämnd till generaldirektör för Kommunikationsverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 13.45 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 22 oktober 2015 diplomingenjör Kirsi Karlamaa (f. 1968) till generaldirektör för Kommunikationsverket. Karlamaas mandatperiod börjar den 1 januari 2016 och fortsätter fram till den 31 december 2020.

Kirsi Karlamaa har under de senaste tio åren arbetat i olika ledningsuppgifter vid Kommunikationsverket och som generaldirektörens ställföreträdare. Till tjänsten som generaldirektör kommer hon närmast från tjänsten som direktör för Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket. Tidigare har hon varit direktör för ämbetsverkets division Säkerhet och direktör för resultatområdet Radiofrekvenser. Karlamaa har varit anställd vid Kommunikationsverket sedan år 2000.

Tjänsten som generaldirektör för Kommunikationsverket blev åter ledig att sökas i början av oktober, då generaldirektör Asta Sihvonen-Punkka som nyligen hade påbörjat sin andra mandatperiod meddelade att hon i årsskiftet övergår till Fingrid.

Kommunikationsverket är en myndighet som lyder under kommunikationsministeriet. Verket har som uppgift att övervaka och främja kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänsterna i Finland. Det ska dessutom se till att kommunikationsförbindelserna i landet är mångsidiga, välfungerande och säkra. Kommunikationsverket har omkring 240 anställda.

Ytterligare information:
Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389