Kari Wihlman fortsätter som generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket Trafi

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2014 13.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt vicehäradshövding Kari Wihlman till tjänsten som generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket Trafi. Wihlmans mandattid börjar den 1 januari 2015 och upphör den 31 december 2019.

Wihlman har innehaft tjänsten som generaldirektör för Trafi sedan det grundades den 1 januari 2010. Före det var Wihlman överdirektör vid Fordonsförvaltningscentralen (AKE) 2008-2009. Därförinnan var han direktör med ansvar för registrering och beskattning av fordon vid Fordonsförvaltningscentralen. Åren 2000-2007 var han branschdirektör vid verket, 1996-2000 biträdande direktör.

Trafiksäkerhetsverket Trafi är en förvaltnings- och säkerhetsmyndighet med ansvar för reglering och övervakning av trafiksystemet. Ämbetsverket främjar säkerhet i trafiken och hållbar utveckling i trafiksystemet och levererar myndighetstjänster inom trafik. Trafi möjliggör trafikgenererad välfärd och konkurrenskraft.

Generaldirektören har till uppgift att leda sitt ämbetsverk och ansvara för den allmänna utvecklingen av ämbetsverkets verksamhet samt att övervaka att de uppgifter som hör till verket utförs effektivt och ändamålsenligt.

Ytterligare information:
Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 342 323