Kari Wihlman blir generaldirektör för det nya Trafiksäkerhetsverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 11.16 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Statsrådet har den 22 december 2009 utnämnt vicehäradshövding Kari Wihlman till generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket. Wihlmans ämbetsperiod börjar 1.1.2010 och slutar 31.12.2014.

Kari Wihlman övergår till tjänsten från posten som överdirektör för Fordonsförvaltningscentralen (AKE), på vilken han verkat sedan 2008. Innan dess verkade han vid Fordonsförvaltningscentralen som ansvarig direktör för registreringen och beskattningen av fordon. Under perioden 2000-2007 var han sektorchef vid ämbetsverket, 1996-2000 biträdande chef.

Kommunikationsministeriets sex ämbetsverk inom trafikförvaltningen sammanslås från den 1 januari 2010 till två nya ämbetsverk, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket.

Till Trafiksäkerhetsverkets verksamhetsområde hör uppgifterna från nuvarande Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Järnvägsverket samt Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner.

Trafiksäkerhetsverket är den ansvariga förvaltnings- och säkerhetsmyndigheten för reglerings- och övervakningsuppgifter som gäller trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverkets uppgift är att främja säkerheten i trafiken och en hållbar utveckling i trafiksystemet, samt att producera myndighetstjänster för trafiken.

Ytterligare information:

kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742


Anu Vehviläinen