Kari Wihlman blir generaldirektör för det nya Trafiksäkerhetsverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 12.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Statsrådet har idag utnämnt vicehäradshövding Kari Wihlman till generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket. Wihlmans ämbetsperiod börjar 1.1.2010 och slutar 31.12.2014.

Kari Wihlman övergår till tjänsten från posten som överdirektör för Fordonsförvaltningscentralen (AKE), på vilken han verkat sedan 2008.

Till Trafiksäkerhetsverkets verksamhetsområde hör uppgifterna från nuvarande Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Järnvägsverket samt Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner.

Trafiksäkerhetsverket är den ansvariga förvaltnings- och säkerhetsmyndigheten för reglerings- och övervakningsuppgifter som gäller trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverkets uppgift är att främja säkerheten i trafiken och en hållbar utveckling i trafiksystemet, samt att producera myndighetstjänster för trafiken.