Juhani Tervala blir generaldirektör för det nya Trafikverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 11.13 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Statsrådet har den 22 december 2009 utnämnt diplomingenjör Juhani Tervala till generaldirektör för Trafikverket. Tervalas ämbetsperiod börjar 1.1.2010 och slutar 31.12.2014.

Juhani Tervala övergår till tjänsten från kommunikationsministeriet, där han senast verkat som chef för trafikpolitiska avdelningen sedan 2008. Innan dess hade han tjänsten som chef för ministeriets allmänna avdelning. Vid ministeriet har han arbetat sedan 1992, innan dess vid Vägverket.

Kommunikationsministeriets sex ämbetsverk inom trafikförvaltningen sammanslås från den 1 januari 2010 till två nya ämbetsverk, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket.

Till Trafikverkets verksamhetsområde hör uppgifterna från nuvarande Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och Sjöfartsverket med undantag av sjösäkerhetsfunktionerna.

Trafikverkets verksamhetsområde täcker hela trafiksystemet och alla trafikformer utom luftfarten. Ämbetsverkets uppgift är att se till att Finland har ett trafiksystem som betjänar medborgarnas och näringslivets behov att färdas och sköta transporter, som fungerar och som är energieffekivt, miljövänligt och säkert.

Trafikverket hör till statens centralförvaltning och verkar under kommunikationsministeriets styrning.

Ytterligare information:

kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742

Anu Vehviläinen