Juhani Damski fortsätter som generaldirektör för Meteorologiska institutet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2019 13.27
Pressmeddelande
Juhani Damski (Foto: Tero Pajukallio)
Juhani Damski (Foto: Tero Pajukallio)

Statsrådet har utnämnt filosofie doktor Juhani Damski till generaldirektör för Meteorologiska institutet från den 1 januari 2020 till den 31 december 2023. Utnämningen gäller dock högst för den tid då Petteri Taalas är tjänstledig.

Damski har varit Meteorologiska institutets generaldirektör sedan 2016, då generaldirektör Petteri Taalas valdes till generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen (WMO). Taalas inleder sin andra mandatperiod i WMO i början av 2020.

Juhani Damski har varit anställd vid Meteorologiska institutet sedan 1993 med undantag för 2013-2015 då han var enhetsdirektör vid kommunikationsministeriet. Från detta uppdrag har han varit tjänstledig sedan 2016.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389