Juhani Damski blir ministeriets beredskapschef

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2013 13.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Statsrådet har utnämnt filosofie doktor Juhani Damski (48) till trafikråd vid Kommunikationsministeriet. Damski tillträder tjänsten den 1 oktober 2013.

Damski förordnas till chef för utvecklingsenheten vid allmänna avdelningen och till ministeriets beredskapschef. Uppgiften som chef för utvecklingsenheten är tidsbunden.

Juhani Damski övergår till ministeriet från Meteorologiska institutet där han har varit direktör för resultatområdet för Väder och säkerhet. Tidigare har han arbetat som enhetschef och forskningschef vid Meteorologiska institutet.

Till Damskis uppgifter som ministeriets beredskapschef hör beredskapsplanering inom ministeriet och förvaltningsområdet och uppgifter i anslutning till samarbetet inom statsrådet i beredskapsärenden.

Till utvecklingsenhetens uppgifter hör bland annat ägarstyrning av statsbolagen inom förvaltningsområdet med undantag av Rundradion Ab samt frågor som rör ministeriets dataadministration och informationssäkerhet. Utvecklingsenheten sköter dessutom uppgifter som gäller ministeriets internationella samarbete, forskningsverksamhet och beredskaps- och förberedelseärenden.