Juhani Damski blir generaldirektör för Meteorologiska institutet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2015 13.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 20 augusti 2015 filosofie doktor Juhani Damski till generaldirektör för Meteorologiska institutet för den tid då generaldirektör Petteri Taalas är tjänsteledig. Damskis mandatperiod börjar den 1 januari 2016 och löper ut den 31 december 2019.

Damski arbetar för närvarande som direktör för utvecklingsenheten på Kommunikationsministeriets allmänna avdelning. Dessförinnan var han direktör för resultatområdet Väder och säkerhet vid Meteorologiska institutet. Sin karriär vid Meteorologiska institutet inledde han 1987.

Den nuvarande generaldirektören för Meteorologiska institutet, Petteri Taalas, tillträder i början av 2016 tjänsten som generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen (WMO).

Meteorologiska institutet är ett service- och forskningsinstitut, som tillhandahåller väder-, havs- och klimattjänster som är viktiga för den allmänna tryggheten och näringslivets verksamhetsförutsättningar. Meteorologiska institutet har ca 720 anställda.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389