Juhani Damski blir generaldirektör för Meteorologiska institutet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2015 14.02 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Juhani Damski (Bild: LVM, Tero Pajukallio
Juhani Damski (Bild: LVM, Tero Pajukallio

Statsrådet utnämnde den 20 augusti 2015 filosofie doktor Juhani Damski till generaldirektör för Meteorologiska institutet för den tid då generaldirektör Petteri Taalas är tjänsteledig. Damskis mandatperiod börjar den 1 januari 2016 och löper ut den 31 december 2019.

Damski arbetar för närvarande som direktör för utvecklingsenheten på Kommunikationsministeriets allmänna avdelning. Dessförinnan var han direktör för resultatområdet Väder och säkerhet vid Meteorologiska institutet.

Den nuvarande generaldirektören för Meteorologiska institutet, Petteri Taalas, tillträder i början av 2016 tjänsten som generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen (WMO).