Jorma Ollila leder arbetsgrupp som utreder rättvis och intelligent trafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2012 12.33 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla rättvis och intelligent trafik. Ordförande för arbetsgruppen är Nokias styrelseordförande Jorma Ollila.

Arbetsgruppen utreder bland annat hur Finland borde gå till väga för att ta i bruk system med vägavgifter på sikt. Granskningen gäller tekniska, trafikmässiga, ekonomiska och legislativa frågor i anslutning till vägavgifter.

Under ledning av Ollila ska arbetsgruppen först dryfta principiella frågor: målet med vägavgifter, följderna av dem och möjligheterna att styra och effektivisera transportsystemet med hjälp av vägavgifter. En viktig del av utredningen går dessutom ut på att säkerställa integritetsskyddet.

- Vi tacklar utredningen med öppet sinne. Vår främsta uppgift är att definiera målsättningen för vägavgifter och våra ambitioner för dem. Är syftet att skapa smidigare trafik, att minska utsläppen, att finansiera trafikleder eller något annat? Trafiktjänster och prissättningen av dem är frågor som berör hela vårt samhälle och därför är utredningen en mycket intressant uppgift, säger Jorma Ollila.

Trafikminister Merja Kyllönen är väldigt nöjd över att Ollila axlar ordförandeskapet.

- En utredning av vägavgifter är inskriven i regeringsprogrammet och att undersöka en rättvis prissättning av trafiken är en av de högsta prioriteterna under min regeringsperiod. Ollilas uppdrag som ordförande är en stor utmaning och jag ser med intresse fram emot resultaten. Jag stödjer arbetsgruppen helhjärtat och vill ge den arbetsro, konstaterar trafikminister Kyllönen.

De senaste åren har det blivit vanligare med prissättning av trafiken, alltså olika avgifter som tas ut av användarna, såsom vägavgifter. I nästan alla EU-länder och andra utvecklade länder tillämpas olika typer av vägavgifter. EU:s mål på lång sikt är att tillämpa vägavgifter på alla fordon i hela transportnätet.

Medlemmarna i arbetsgruppen kommer från den högsta ledningen för kommunikationsministeriet, ämbetsverken inom dess förvaltningsområde och finansministeriet. I arbetsgruppen ingår dessutom företrädare för forskning och vetenskap.

Arbetsgruppens mandattid börjar den 3 februari 2012 och pågår till den 31 december 2013.

Ytterligare information:

Sauli Hievanen, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 040 016 5004
Tuomo Suvanto, arbetsgruppens sekreterare, trafikråd, tfn 040 505 9308

Merja Kyllönen