Järnvägarnas säkerhetsutbildningsskyldighet utvidgas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2012 14.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att republikens president skulle stadfästa ändringarna i lagen som berör järnvägarnas säkerhetsutbildning och att han skulle förordna att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2013.

Med hjälp av lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet genomförs på nationell nivå EU-lagstiftningen som främjar antagningen till järnvägarnas säkerhetsutbildning, främst till lokförarutbildningen samt att utbildningen är jämlik och att ingen diskrimminering försiggår.

Enligt lagen kan ett järnvägsbolag i enlighet med de i lagen fastställda förutsättningarna åläggas att ge arbetshandledning inom ramen för lokförarutbildningen till lokförareleverna hos de nya aktörerna inom branschen.

Därtill utvidgas lagen att omfatta även privata spåranläggningar och de företag som brukar dem samt de personer som vid dessa företag sköter järnvägstrafikens säkerhetsuppgifter.

Behörighetslagen som beretts utgående från EU:s lokförardirektiv trädde i kraft i början av år 2010. Direktivets och behörighetslagens målsättning är att öka järnvägstrafikens säkerhet och främja arbetskraftens rörlighet inom järnvägsbranschen.

Ytterligare information

Hannu Pennanen, regeringsråd, tfn 0295 34 2470