Investeringsstöd för fartyg ger lättnader i anpassningen till svavelutsläppsgränserna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2013 13.47 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Ett finskt rederi kan få stöd för investeringsprojekt i fartyg som medför effekter som avsevärt förbättrar miljön. Statsrådet utfärdade den 14 mars en förordningsändring om de villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet. Förordningsändringen träder i kraft den 1 april 2013 och ansökan om stöd börjar den 2 april. I och med ändringen utvidgas stödet till fartyg som redan är i bruk. Miljönormerna för sjöfarten har ändrats och rederierna kommer under de närmaste åren att få nya krav speciellt på att minska svavelhalten i bränslet. Statsrådets gällande förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg omfattar endast investeringar i nya fartyg. Efter förordningsändringen kan investeringsstödet riktas på reningsteknologi för att rena avgasutsläpp, i synnerhet på installation av svavelrenare i äldre fartyg. Tekniska lösningar med vilka man till exempel kan börja använda alternativa bränslen eller minska bränsleutsläppen är en grund för beviljande av investeringsstöd.

Inom ramen för stödprogrammet som EU godkänt kan man stöda installation av svavelrenare i äldre fartyg så att statens andel av stödet uppgår till högst 50 procent.

I statsbudgeten för 2013 har en fullmakt på 30 miljoner euro för beviljandet av miljöstöd för rederirenas fartygsinvesteringar. Fullmakten är avsedd för i fartyg som är i bruk för att täcka kostnaderna för installationer i efterhand som förbättrar miljöskyddet. Stödet beviljas av kommunikationsministeriet.

Ytterligare uppgifter:

Tero Jokilehto, enhetschef, tfn 0295 34 2568
Tanja Müller, planerare, tfn 0295 43 2279