Internet blir konkurrerande distributionskanal för televisionsnätet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.1.2015 10.14 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet

Internet borde utvecklas till en alternativ distributionskanal för audiovisuellt innehåll vid sidan av televisionsnätet, konstateras i en utredning som Kommunikationsministeriets publicerat. Distributionen av innehållet ska vara marknadsbaserad och det ska vara lätt tillgängligt för medborgarna.

Kommunikationsministeriet tillsatt våren 2014 en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur användarna av trådlösa och fasta internetanslutningar kan så kostnadseffektivt, omfattande och samtidigt som möjligt motta audiovisuellt innehåll som erbjuds via internet.

De huvudsakliga distributionskanalerna för audiovisuellt innehåll, dvs. bild som sänds med eller utan ljud, är televisionsnätet och internet. Utmaningen för internetdistributionen är att de nuvarande bredbandsnäten inte gör en samtidig miljonpublik möjlig på samma sätt som televisionsnätet.

För att kunna effektivera distributionen av visuellt innehåll, anser arbetsgruppen att kapaciteten i frekvensområdena som används för distribution bör ökas. De tekniska lösningarna för effektivt utnyttjande av kapaciteten finns och kan tas i bruk snabbt. Före genomförandet bör man dock enas om ett gemensamt handlingssätt så att distributionen är marknadsbaserad och jämlik.

Arbetsgruppen anser det viktigt att organisationerna som är representerade i gruppen fortsätter de redan påbörjade förhandlingarna olika lösningsalternativ. Att besluta om en ökning av kapaciteten och distributionssättet genom reglering är enligt arbetsgruppen ett för tungt sätt att handla, eftersom de tekniska lösningarna eller marknadsekonomiska handlingsmodellerna är fortfarande under utveckling.

Under sitt arbete hörde arbetsgruppen bland annat tillverkare av apparatur och konsumentterminaler och serviceleverantörer som använder internet som distributionskanal samt representanter för andra centrala intressegrupper. Arbetsgruppen lät göra en konsultutredning som stöd för sitt arbete om distributionen av AV-innehåll via Internet-nät i Finland.

Internet som distributionskanal för audiovisuellt innehåll Arbetsgruppens slutrapport, KM:s publikationer 37/2014 finns att läsa på finska på webbadressen www.lvm.fi.