Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder i London

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2024 15.20 | Publicerad på svenska 15.5.2024 kl. 12.25
Pressmeddelande
Rahtialus ja pienempi laiva Helsingin edustalla pilvisessä maisemassa.
Fraktfartyg utanför Helsingfors. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder i London den 15–27 maj 2024. Kommittén sammanträder nu för 108:e gången.

På agendan för mötet för kommittén för skydd av den marina miljön (Maritime Safety Committee, MSC) står att färdigställa och stärka konventionsändringar. Vid mötet ska kommittén utveckla ett målbaserad MASS-regelverk (Maritime Autonomous Surface Ships) för automatisering inom sjöfarten samt ett säkerhetsregelverk för fartyg som använder ny teknik och alternativa bränslen för att minska växthusgasutsläppen.

Avsikten är också att uppdatera IMO:s anvisningar för cybersäkerhet och diskutera säkerhetshot mot handelssjöfarten på Röda havet. Vid mötet dryftas också förfarandena för hantering av kommitténs arbetsbörda och antagandet av enhetliga tolkningar. Dessutom godkänner kommittén underställda underkommittéers beslut och ger anvisningar för deras framtida arbete.

Kommittén för skydd av den marina miljön bereder för närvarande ett målbaserat MASS-regelverk för avancerad automatisering inom sjöfarten. Målet är att främja säkerheten hos och ibruktagandet av automatiska MASS-fartyg. Avsikten är att det senare ska utarbetas ett bindande regelverk på basis av det vägledande regelverket.

Kommittén strävar efter att göra det vägledande regelverket klart 2025. Vid mötet diskuteras också om regelverket enligt den preliminära planen bör vara bindande redan 2028.

Finland deltar aktivt i alla arbetsgrupper som inrättas vid mötet och främjar bland annat utvecklingen av ett MASS-regelverk för smarta fartyg.

Mer information:

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, saara.reimaki(a)gov.fi, tfn 0295 342 087