Internationella kommittén för flygsäkerhet rekommenderar att vätskeförbudet upphör

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2009 11.28 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Internationella kommittén för flygsäkerhet, som består av flygsäkerhetsexperter, har godkänt kommissionens förslag, enligt vilket man inom EU-området övergår från förbud mot transport av vätskor i flygtrafiken till säkerhetsgranskning av vätskor. Avsikten är att förbudet upphör senast den 29 april 2013.

För att förslaget ska träda i kraft krävs ännu att det godkänns av EU:s ministerråd och Europaparlamentet. För att det ska bli tillåtet att transportera vätskor krävs en övergångsperiod, under vilken man på alla EU:s flygplatser tar i bruk tillräckliga metoder för säkerhetsgranskning.

Trafikminister Anu Vehviläinen berättade om att man frångår vätskeförbudet vid mötet för ministerutskottet för EU-ärenden den 9 december.

Man planerar att upphävandet av begränsningarna inleds med passagerare på förbindelseflyg, som anlänt från länder utanför EU. På sådana förbindelseflyg föreslås att passagerare som anlänt till EU-området i sitt handbagage får transportera vätskor som är införskaffade på en flygplats utanför EU eller ombord på ett annat än ett EU-bolags flyg. Vätskorna bör vara förpackade enligt givna säkerhetsföreskrifter. Enligt kommissionens förslag ska begränsningarna på dessa flyg upphöra senast den 29 april 2011.

Ytterligare information: inspektor Hannu Laurikainen, tfn (09) 160 28457, regeringsrådet Jaana Heikkinen, tfn (09) 160 28628, överinspektör Arja Pulliainen, Luftfartsförvaltningen, tfn 040 751 6707