Innovationer inom transportsektorn på agendan för EU:s transportministrar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2022 12.07 | Publicerad på svenska 18.2.2022 kl. 15.52
Pressmeddelande
Kommunikationminister Timo Harakka (Bild: Kommunikationsministeriet/Laura Kotila Statsrådets kansli)
Kommunikationminister Timo Harakka (Bild: Kommunikationsministeriet/Laura Kotila Statsrådets kansli)

EU-ordförandelandet Frankrike ordnar ett inofficiellt transportministermöte i Le Bourget den 21-22 februari 2022. Vid mötet representeras Finland av kommunikationsminister Timo Harakka och högnivårepresentant Mikael Nyberg.

Ministrarna diskuterar innovationer inom trafiksektorn och hur trafiksektorn kan förbli en attraktiv bransch.

- EU har ambitiösa klimatmål och minskningen av trafikutsläppen har en stor roll i detta arbete. När man i trafiken övergår till att i högre grad använda grön teknik och utnyttja digitalisering och data, uppstår också nya innovationer, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser. Finländska företag kan erbjuda sitt särskilda kunnande i dessa frågor även till andra, konstaterar minister Harakka.

EU:s mål är att minska utsläppen med minst 55 procent före 2030 och att vara klimatneutral 2050. Finland strävar också på nationell nivå efter klimatneutralitet 2035 och att halvera utsläppen från trafiken fram till 2030.

Utöver innovationer diskuteras vid mötet hur särskilt unga kan lockas till arbete inom trafiksektorn. Frågor som diskuteras är bland annat coronapandemins effekter och hur arbetstagarnas arbetsförhållanden kan förbättras.

Teman för lunchdiskussionerna är omställning till miljövänligare trafikformer, förslaget till förordning om ett transeuropeiskt transportnät (TEN-T) samt minskning av utsläppen från vägtrafiken.

Finland anser det vara viktigt att man i EU snabbare övergår till mer hållbara färdsätt. Det är viktigt att förbättra möjligheterna att använda och smidigt kombinera olika trafikformer och stödja utvecklingen av en inre marknad för mobilitetstjänster.

Statsrådet lämnade den 17 februari riksdagen en U-skrivelse om förslaget till förordning om ett transeuropeiskt transportnät. Under lunchdiskussionen lyfter Finland fram statsrådets ståndpunkter om förslaget.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, högnivårepresentant, tfn 040837 8794, [email protected]