Information om trafiksystemet i Finland på Liikennejärjestelmä.fi

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2014 9.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Portalen Liikennejärjestelmä.fi som följer med situationen i rikstäckande trafiksystemet har öppnats. Där hittar man uppföljningsuppgifter och analyser med 5-30 års intervall för planering och beslutsfattande på trafikpolitisk och strategisk nivå.

Portalen riktar sig till alla som i sitt arbete eller för sin verksamhet behöver sammanställd och analyserad uppföljningsinformation om hur Finlands trafiksystem har utvecklats. Uppföljningen av trafiksystemets tillstånd är också en viktig del av uppföljningen av trafikförvaltningens verksamhetsmiljö.

På portalen Liikennejärjestelmä.fi har man samlat indikatorer som ger viktig information om utvecklingen i Finlands trafiksystem. Innehållet har sammanställts av de informationskällor som finns just nu i samarbete med informationslämnarna. På webbplatsen finns också länkar till källor med mer detaljerad information.

Portalen har utvecklats av kommunikationsministeriet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Meteorologiska institutet.

Ytterligare information:
Riitta Viren, trafikråd, tfn 0295 34 2485