I digiturneringen löser man framtidens digiutmaningar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2015 8.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet öppnade den 17 februari 2015 Ministeriernas digiturnering, vars syfte är att få fram nya tankar om hur digitaliseringen kan främjas i Finland. Turneringens tävlingsuppgifter eller utmaningar berör de olika ministeriernas förvaltningsområden och gemensamma temaområden.

Som avslutning på arbetet med intelligent strategi arrangerar Kommunikationsministeriet en digiturnering, där deltagarna löser på förhand definierade samhälleliga utmaningar med metoder från spelvärlden.

Utmaningarna har planerats så att de är aktuella och konkreta och anknyter till samhällets digitalisering eller kan lösas med metoder som digitaliseringen erbjuder. Utmaningarnas teman har lyfts fram bland annat i intelligenta strategier och framtidsöversikter.

Utöver Kommunikationsministeriet har turneringens utmaningar formats av Undervisnings- och kulturministeriet , Jord- och skogsbruksministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet.

- I digitaliseringen gäller det inte bara informationsteknik och elektroniska tjänster, utan en ändring av verksamhetssätten. I den digitaliserande världen rasar de traditionella barriärerna och detta utmanar förvaltningen och företagen till att söka nya lösningar tillsammans, ger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru som bakgrund till digiturneringen.

Till turneringen inbjuds studerande, företag och startup-företagare, tjänstemän och aktörer i tredje sektorn. Anmälningen till utmaningarna löper ut den 9 mars. Den egentliga turneringsdagen är fredagen den 13 mars 2015.

Regeringsprogrammet från 2011 förpliktade varje ministerium att utarbeta en intelligent strategi för sitt eget förvaltningsområde. De intelligenta strategiernas mål är att utveckla den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster och främja tillväxten av Finlands ekonomi och produktivitet genom digitala tjänster. Koordineringen av strategierna överläts på Kommunikationsministeriets ansvar.

Kommunikationsministeriets egna intelligenta strategier är för trafikpolitikens del den Nationella strategin för intelligenta transportsystem och för kommunikationspolitikens del Kide-programmet. Ministeriernas digiturnering avslutar samtidigt Kide-programmet.

Ministeriet stöds av Innovaatiomestarit i arrangemangen av turneringen. Du kan twittra om digiturneringen med hashtaggen #digiturnaus.

Ytterligare information:

Kati Ström-Lepola, planerare, tfn 0295 34 2461
Emil Asp, överinspektör, tfn 0295 34 2498

Krista Kiuru