Hushållsavdrag för arbeten inom informations- och kommunikationsteknik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2008 9.23 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

Installations-, underhålls- och informationstjänster som gäller apparater, program, dataskydd och datakommunikation inom informations- och kommunikationsteknik berättigar till hushållsavdrag från början av skatteår 2009.

Arbeten som i fortsättningen berättigar till hushållsavdrag är till exempel installation och underhåll av digitalbox eller antenn samt installation och ibruktagande av datakommunikationsförbindelser, så som bredband.

Hushållsavdraget stiger till högst 3000 euro per år. Avdraget beviljas till den del de avdragsbara kostnaderna överstiger 100 euro.