Hur kan vi förbättra trafiksäkerheten?

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2010 13.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Kommunikationsministeriet har öppnat en diskussion som är öppen för alla på statsförvaltningens diskussionsforum Dinåsikt.fi / Otakantaa.fi. I diskussionen hoppas vi på tankar om situationen för Finlands trafiksäkerhet och om hur trafiksäkerheten kan förbättras.

Det yttersta målet för trafiksäkerhetsarbetet är en nollvision, alltså inga förödande olyckor. Är det möjligt att nå målet och hur kan det göras? Är det möjligt att förbättra trafiksäkerheten genom att öka mängden regler och straff? Vem har ansvaret för säkerheten för dem som rör sig i vägtrafiken?

Medborgarna kan framföra sin syn på och sin åsikt om situationen i Finlands trafiksäkerhet nu och i framtiden på forumet Din åsikt, på adressen www.dinasikt.fi fram till den 31.10.2010.