Höjning av kommunikationsmarknadsavgiften föreslås

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2012 13.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Regeringen föreslår en höjning av kommunikationsmarknadsavgiften från 350 euro till 430 euro.

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen om en höjning av kommunikationsmarknadsavgiften den 17 september 2012, i samband med att budgetpropositionen för nästa år offentliggjordes. Ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2013.

Syftet med höjningen av avgiften är att kommunikationsmarknadsavgiften ska motsvara Kommunikationsverkets kostnader för övervakning av kommunikationsmarknaden och särskilt de samhällsomfattande tjänsterna. Kostnaderna för övervakningen har ökat betydligt.