Höjda farledsavgifter föreslås

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2011 12.13 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att farledsavgifterna inom sjöfarten höjs med 12 procent. Enligt förslaget ska höjningen fördelas jämnt mellan de olika avgiftsklasserna.

Regeringen överlämnade sitt förslag om att höja farledavgifterna till riksdagen den 5 oktober i samband med att statens budgetproposition för 2012 publicerades. Ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2012.

Höjningen motiveras med behovet av att täcka kostnaderna för isbrytning och farledshållning med farledsavgifter. Särskilt kostnaderna för isbrytning har stigit på grund av två stränga vintrar i rad medan inkomsterna från farledsavgifter har varit mindre än väntat.

För staten innebär den planerade höjningen en merinkomst på 8,6 miljoner euro. Trots detta är kostnadsmotsvarigheten för farledsavgifterna endast 86,2 procent.

Ytterligare information: Pekka Kouhia, regeringsråd, tfn 09 160 28612