Helsingfors–Tallinn-tunnel och Rail Baltica tema för finsk-estniskt ministermöte 30.11

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 10.01 | Publicerad på svenska 29.11.2018 kl. 10.06
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Kadri Simson träffas i Helsingfors den 30 november 2018. I mötet deltar också Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori och Tallinns biträdande borgmästare Andrei Novikov.

Ministrarna diskuterar Rail Baltica och en tänkt tunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Om de föreslagna projekten blir verklighet bildar de en snabb förbindelse till Centraleuropa. Projekten behandlades vid en gemensam session mellan Finlands och Estlands regeringar den 7 maj 2018, och då kom man överens om fortsatta diskussioner för att för planerna vidare.

Genomförbarheten av en fast tunnelförbindelse mellan Helsingfors och Tallinn har utretts i ett samprojekt mellan Finland och Estland. Tillsammans har Helsingfors och Tallinn potential att bli ett ekonomiskt område med ca 1,5 miljoner invånare. För att regionens potential ska kunna utnyttjas fullt ut behövs snabbare och smidigare resor mellan städerna.

Rail Baltica är en planerad ca 1 000 km lång järnväg som löper från Tallinn via de baltiska länderna till Warszawa i Polen. Projektet koordineras av RB Rail AS, ett samföretag mellan Estland, Lettland och Litauen. Finland har erbjudits möjlighet att bli delägare i företaget.

Efter diskusionerna hålls en presskonferens där ministrarna och borgmästarna berättar om resultaten av mötet. Presskonferensen hålls i Statsrådsborgens pressrum den 30 november med början kl. 11.45.

Ytterligare information:
Sabina Lindström, överdirektör (mötesagendan), tfn 040 527 6103, Twitter @LindstromSabina
Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör (presskonferensen), tfn 040 081 6187, Twitter @SNiinivaara

Anne Berner