Havsforskningen omorganiseras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2008 11.12 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.14
Nyhet

Tjänsterna inom havsforskningen omorganiseras och koncentreras till två institutioner. Funktionerna vid Havsforskningsinstitutet flyttas från början av 2009 över till Finlands miljöcentral och till Meteorologiska institutet.

Dessutom grundar ministerierna en samarbetsgrupp för att koordinera havsforskningen. Gruppens målsättning är att öka samarbetet mellan till exempel universitet och forskningsinstitut.

Miljöminister Paula Lehtomäki och trafikminister Anu Vehviläinen betonar att omorganiseringen förstärker miljöforskningen kring Östersjön. Ministrarna träffade personalen vid Havsforskningsinstitutet den 19 juni.