Harri Pursiainen fortsätter som kanalfullmäktig för Saima kanal

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2012 13.26 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 16 februari 2012 Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen till kanalfullmäktig för Saima kanal. Mandatperioden är 17.2.2012-16.2.2017.

Harri Pursiainen har varit kanalfullmäktig sedan år 2007.

Kanalfullmäktigen svarar bland annat för de förhandlingar som gäller den del av Saima kanal som hör till Ryssland och för utarrendering av delen till Finland. Dessutom sköter kanalfullmäktigen uppgifter som hänför sig till verkställigheten av fördraget om utarrendering av den ryska delen av Saima kanal och för utvecklingen av fartygstrafiken på kanalen.

Kanalfullmäktigen bistås av ett kanalfullmäktigekontor som finns i Villmanstrand.

Ytterligare information:

Päivi Viippola, förvaltningsdirektör, tfn 09 160 28776, 040 742 1703