Har vi onödiga normer? Delta och påverka!

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2015 12.42 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

I vilken riktning borde förvaltningen inom trafik och kommunikation utvecklas? Kan vi göra tillståndsprocesserna enklare? Hur får vi ut det mesta och det bästa av digitaliseringen? Ska vi avreglera eller hellre inventera, gallra och sortera?

Vill du vara med om att göra din egen vardag smidigare? Eller vill du underlätta företagens verksamhet och innovationer? Nu har du chansen att påverka. Vi samlar in synpunkter om hur vi kan slopa onödig reglering och gallra eller ändra gällande reglering.

Avvecklingen av normer är ett av regeringens spetsprojekt. Med hjälp av avvecklingen understöds Finlands tillväxt, stärks konkurrenskraften och främjas digitaliseringen. Samtliga ministerier och förvaltningsområden deltar i arbetet.

Nu kan du berätta din åsikt om den reglering som gäller trafik och kommunikation. Din åsikt är viktig för oss och du kan delta anonymt. Den insamlade informationen använder vi som underlag för normavvecklingen vid ministeriet.

Tack för dina idéer!