Fyraåriga avtal om järnvägarnas köptrafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2011 8.59 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har undertecknat avtalen om organiseringen av persontrafiken i fjärr- och närtrafiken. Avtalen är i kraft fyra år, dvs. 1.1.2012-31.12.2015.

I fjärrtrafiken garanterar avtalet ett trafikutbud på nuvarande nivå på järnvägarna. Avtalet förbättrar förutsättningarna för obehindrad rörlighet bl.a. i förbindelserna från Kuopio via Kajana till Uleåborg och tillbaka. De förslag till indragningar som förekom under den tidigare avtalsperioden till exempel mellan Seinäjoki och Jyväskylä, Kotka och Kouvola samt Riihimäki och Lahtis har kunnat hindras med dessa avtal.

- Vi kan verkligen vara nöjda med läget i fjärrtrafiken. Trafiken fortsätter följande fyra år i nuvarande utsträckning och nästa år har vi dessutom mera att erbjuda, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

- Ett fyraårigt avtal är en förbättring till tidigare avtal och ger en möjlighet att planera trafiken långsiktigt. Detta är en god nyhet för våra kunder, säger VR:s verkställande direktör Mikael Aro.

Närtrafikservicen på rutterna Kyrkslätt-Karis, Kerava-Riihimäki och Helsingfors-Mäntsälä-Lahtis hålls på nuvarande nivå. Med det långvariga avtalet garanteras att trafikutbudet hålls oförändrat under hela avtalsperioden.

Kommunikationsministeriet använder under avtalsperioden 135,6 miljoner euro för upphandling i fjärrtrafiken och 37,6 miljoner euro för upphandling i närtrafiken. Avtalen innehåller en bonus- och sanktionsmekanism om tågtrafikens punktlighet.

Avtalen träder i kraft om riksdagen beviljar den fullmakt och de anslag som behövs i nästa års budjet.

I anslutning till när- och fjärrtrafikens köpavtal ökades den offentliga servicens åläggande som VR-Group Ab har som kompensation för ensamrätten i persontrafiken.

Ytterligare information
Mikael Nyberg, enhetschef, Kommunikationsministeriet, tfn. 040 837 8794
Ari Vanhanen, fjärrtrafikschef, VR-Group Ab, tfn. 040 862 1766