Fyraåriga avtal om järnvägarnas köptrafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2011 9.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har undertecknat avtalen om organiseringen av persontrafiken i fjärr- och närtrafiken. Avtalen är i kraft fyra år, dvs. 1.1.2012-31.12.2015.

I fjärrtrafiken garanterar avtalet ett trafikutbud på nuvarande nivå på järnvägarna. Avtalet förbättrar förutsättningarna för obehindrad rörlighet bl.a. i förbindelserna från Kuopio via Kajana till Uleåborg och tillbaka. De förslag till indragningar som förekom under den tidigare avtalsperioden till exempel mellan Seinäjoki och Jyväskylä, Kotka och Kouvola samt Riihimäki och Lahtis har kunnat hindras med dessa avtal.

Närtrafikservicen på rutterna Kyrkslätt-Karis, Kerava-Riihimäki och Helsingfors-Mäntsälä-Lahtis hålls på nuvarande nivå. Med det långvariga avtalet garanteras att trafikutbudet hålls oförändrat under hela avtalsperioden.