Fyra aktörer sökte programkoncessioner för television

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.8.2014 13.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet
Television (Foto: Rodeo)
Television (Foto: Rodeo)

Kommunikationsministeriet fick under ansökningsomgången som löpte ut den 8 augusti 2014 ansökningar om programkoncessioner av fyra televisionsaktörer.

Följande programkoncessioner kunde sökas för UHF-frekvensområdet: ett i kanalknippe B, ett i kanalknippe C och ett i kanalknippe E. Dessutom var det möjligt att ansöka om flera koncessioner ur kanalknippena D och H.

Kanalknippena och de sökande:

UHF B -programkoncessionen, de sökande: SBS Discovery TV Oy

UHF C -programkoncessionen, de sökande: MTV Oy (har meddelat att det ansöker om koncession för kanalen antingen ur kanalknippe C eller E), FOX International Channels Oy, URHOtv Oy (ansöker i första hand om koncession ur kanalknippe C ja i andra hand ur kanalknippe D)

UHF E -programkoncessionen, de sökande: MTV Oy (har meddelat att det ansöker om koncession för kanalen antingen ur kanalknippe C- eller E), SBS Discovery TV Oy

UHF D -programkoncessionen (flera koncessioner finns tillgängliga), de sökande: MTV Oy (ansöker om två koncessioner), URHOtv Oy (ansöker i första hand om koncession ur kanalknippe C ja i andra hand ur kanalknippe D)

UHF H -programkoncessionen (flera koncessioner var tillgängliga), de sökande: -

Statsrådet beviljar koncessionerna på hösten. Programkoncessionerna som beviljas gäller fram till slutet av 2016.