Frekvensauktionslagen träder i kraft den 8 november

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2012 13.13 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

De lagändringar som auktionen inom frekvensbandet 800 megahertz förutsätter är inne på målrakan. Regeringen föreslog torsdagen den 1 november att auktionslagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 2 november.

Ändringen av auktionslagen träder i kraft den 8 november. Meningen är att anmälningar till auktionen ska kunna göras redan före utgången av året och att själva frekvensauktionen ska genomföras i början av 2013.

Riksdagen förutsätter att effekterna av 800-bandets frekvensauktion på konkurrensen och konsumentpriserna inom branschen utredas innan koncessioner för mobilkommunikation inom frekvensområdet 700 megahertz beviljas. Resultaten av utredningen ska beaktas när frekvenserna inom 700-bandet fördelas.

Inom 800-bandet auktioneras sammanlagt 2x30 megahertz ut i frekvensblock om 2x5 megahertz. Till följd av ett utgångspris ger auktionen staten inkomster på minst 100 miljoner euro.

För att täcka de administrativa kostnaderna tas en avgift på 65 000 euro ut av den som deltar i auktionen.

Ytterligare information

Kaisa Laitinen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 772 7643
Olli-Pekka Rantala, chefen för kommunikationsnätsenheten, tfn 050 344 3400