Frekvensauktionen avslutad

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2018 13.53
Pressmeddelande
5G (Bild: Shutterstock)
5G (Bild: Shutterstock)

Den auktion som Kommunikationsverket ordnade för att auktionera ut frekvenser i 3,5 GHz-bandet avslutades den 1 oktober 2018. Vinnande budgivare är Telia Finland Oyj, Elisa Oyj och DNA Oyj. Auktionen ger 77 605 000 euro i inkomster åt staten.

De vinnande anbuden är följande:

Frekvensbandet 3410-3540 MHz (A)
Telia Finland Oyj
30 258 000 euro

Frekvensbandet 3540-3670 MHz (B)
Elisa Oyj
26 347 000 euro

Frekvensbandet 3670-3800 MHz (C)
DNA Oyj
21 000 000 euro

Statsrådet tilldelar frekvenserna i enlighet med resultatet av auktionen.


Ytterligare information:
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 710, Twitter @PaiviAntikainen
Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 050 400 6730, Twitter @vuorelakata
Henriikka Rosti, jurist, Kommunikationsverket, tfn 0295 390 326