Främjar webbtjänster byggande av bredband?

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2014 12.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet
Nätverkskablar (Foto: Rodeo)
Nätverkskablar (Foto: Rodeo)

Kommunikationsministeriet utreder om man med hjälp av elektroniska tjänster kunde främja byggande och ibruktagande av bredbandsnät på glesbygdsområden. Kunde olika nättjänster sporra områdenas utveckling och livskraft?

Ministeriet påbörjade utredningsarbetet angående nättjänster i glesbygdsområden genom att sammanställa ett diskussionsunderlag som fungerar som en lägesrapport och diskussionsöppnare. Diskussionsunderlaget har skickats ut på remiss och är öppen för alla intresserade.

Man vill ha synpunkter bland annat om hurdana tjänster som skulle vara i efterfrågan, vilka de största hindren är för ibruktagande av elektroniska tjänster och hur man kunde främja ibruktagandet av tjänsterna.

Målet med remissrundan är att få en uppfattning om behovet av det nya utvecklingsprojektet eller om bredbandsanslutningar naturligt kommer att sprida sig genom företags och kommuners egna åtgärder.

Den utsatta tiden för utlåtandena är den 20 augusti 2014. Utlåtanden skall sändas per e-post till ministeriets registratorskontor på adressen: [email protected].

Fortsättning på projektet Bredband för alla

Om utvecklingsprojektet för nättjänster i glesbygdsområden skulle genomföras, skulle det vara en fortsättning av ministeriets projekt Bredband för alla.

Målet med projektet Bredband för alla är att alla permanenta bostäder samt företagens och offentliga förvaltningens verksamhetsställen skulle befinna sig inom en rimlig närhet till ett optiskt fibernät eller kabelnät med hastigheten 100 Mbit/s. Projektet baserar sig på statsrådets principbeslut år 2008 om ett nationellt bredbandsprojekt. Det är meningen att projekten ska genomföras före slutet av 2015.