Nytt forskningsprojekt med sikte på intelligentare mobilitet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2016 9.07 | Publicerad på svenska 7.11.2016 kl. 9.10
Nyhet

För att skapa flexibla och kundorienterade mobilitetstjänster som inte orsakar utsläpp har kommunikationsministeriet, Trafi, Trafikverket och yrkeshögskolan Metropolia startat ett gemensamt forskningsprojekt som leds av PeD Arto O. Salonen, docent vid Helsingfors Universitet och överlärare vid Metropolia.

Målet med forskningen är att hitta lösningar på hur flexibla mobilitetstjänster utan trängsel och med mindre utsläpp kunde göras tillgängliga för alla. Trafikträngsel och -utsläpp är globala problem och för att lösa dem krävs det mångvetenskaplig akademisk forskning. Genom forskningsprojektet siktar Finland på att vara ett föregångsland i arbetet med att hitta nya mobilitetslösningar.

"Trafiken genomgår en förändring till en mer övergripande tjänst. Vi behöver i högre grad än tidigare nya trafiktjänster och forskning om till exempel mobilitetsbeteende som stöd för beslutsfattande", säger enhetschef Laura Eiro vid kommunikationsministeriet.

* Nyhetet korrigerat 10.11.2016 kl. 10.09