Försiktighet och förnuft i sommarens båttrafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2012 9.32 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Myndigheternas och organisationernas kampanj Förnuftigt på sjön påminner om båttrafikens säkerhet under semesterperioden. De flesta båttrafikolyckorna infaller under sommarmånaderna.

Sjösäkerhetskampanjen Förnuftigt på sjön är på turné runt i Finland fram till 21.7. Årets tema är "Vad skulle höras i din svarta låda?". Kampanjen hörs även i radio under veckosluten ända fram till mitten av juli. I informationsinslagen kan man höra de sista tankarna som registrerats hos personer som varit oförsiktiga på sjön.

Kampanjen Förnuftigt på sjön ordnas i samarbete mellan Trafiksäkerhetsverket Trafi, Gränsbevakningsväsendet, polisen, Centret för hälsofrämjande, Inrikesministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet samt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund.