Förlängd tidsfrist för stödprogrammet Snabbt bredband

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2018 13.25
Pressmeddelande

Projekt som ingår i stödprogrammet Snabbt bredband kommer att kunna genomföras även efter 2019. Regeringen föreslog riksdagen den 12 april 2018 att lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden ändras.

Avsikten är att slopa den föreskrivna tidsfristen för ansökningar om utbetalning av stöd. Detta gör det möjligt att bygga understödda förbindelser och att betala ut beviljade stöd även efter år 2019. En ansökan om utbetalning av stöd ska göras inom den tidsfrist som anges i Kommunikationsverkets stödbeslut. Också nya stödansökningar ska lämnas till Kommunikationsverket före utgången av 2018.

Syftet med lagändringen är att säkerställa att alla de medel som har reserverats för stödprogrammet används och att projekten har tillräckligt med tid för att bygga ut bredbandet. Av stödmedlen återstår cirka 24 miljoner euro som ännu inte har beviljats. Ändringen innebär att nät byggas under flera byggnadsperioder till.

Tack vare ändringen får Kommunikationsverket med sökandens samtycke delge beslut och sända andra handlingar per e-post.

Stödprogrammet främjar byggandet av snabba bredbandsförbindelser i områden där sådana inte finns att få på marknadsvillkor. Inom ramen för programmet Snabbt bredband har det hittills byggts fiberoptiska anslutningar till över 80 000 hushåll, vilket motsvarar över en tredjedel av alla de anslutningar i Finland som via fiber har dragits ända hem till användaren.

Vad händer härnäst?

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Nya stödansökningar ska lämnas till Kommunikationsverket senast den 31 december 2018.