Förhandlingarna om ett projektbolag för den östliga förbindelsen fortsätter utifrån Borgå-Kouvola-banan

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2020 17.45 | Publicerad på svenska 1.10.2020 kl. 15.44
Pressmeddelande
Tomma spår (Foto: Shutterstock)
Tomma spår (Foto: Shutterstock)

Förhandlingarna om ett projektbolag för den östliga spårförbindelsen fortsätter utifrån Flygbanan-Borgå-Kouvola-banan.

Finanspolitiska ministerutskottet beslöt den 10 september 2019 att en snabb spårförbindelse österut ska främjas i samarbete med aktörer i regionen. Ansvarsområdet och uppgifterna för projektbolaget för den östliga spårförbindelsen omfattar planeringen av projekten och finansieringen av planeringen tills projekten är klara för byggstart. Liksom projektbolagen för Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo ska staten äga minst 51 procent av projektbolaget för den östliga förbindelsen vid grundandet och de andra delägarna cirka 49 procent.

Planeringskostnaderna för den östliga spårförbindelsen är enligt den preliminära uppskattningen cirka 70 miljoner euro för Borgå-Kouvola-banan och cirka 110 miljoner euro (uppskattningsvis 0 procent moms) för Borgå-Kotka-Luumäki-banan.

Förutsättningarna för grundandet av ett projektbolag och bolagets uppgift och sektor har bedömts tillsammans och i samarbete med kommunerna och med aktörerna i regionen. En förutsättning för att projektbolaget ska kunna grundas är det kan ordnas tillräcklig finansiering även från minoritetsaktieägarnas sida.

Kommunikationsministeriet har inledde sommaren 2020 diskussioner om förutsättningarna för att bilda ett projektbolag för planering av den östliga spårförbindelsen. Ett inledande möte med kommunerna hölls den 24 juni 2020.

Kommunikationsministeriet bad aktörerna i regionen att senast den 31 augusti 2020 meddela om de har preliminära förutsättningar för att delta i kapitaliseringen av projektbolaget med beaktande av ovan nämnda ramvillkor för grundandet av projektbolaget.

Baserat på svaren från aktörerna i regionen verkar kommunernas finansieringsandel, sammanlagt 34,3 miljoner euro, räcka för ett projektbolag vars uppgift är planeringen och finansieringen av bansträckningen Borgå-Kouvola tills projektet är klart för byggstart. Däremot, baserat på svaren från de kommuner som är för Borgå-Kotka-Luumäki-banan verkar finansieringen för projektbolaget hamna drygt 16 miljoner euro under de cirka 54 miljoner euro som behövs. 

Förhandlingarna fortsätter åtminstone med Helsingfors, Borgå, Kouvola, Villmanstrand, Kuopio, S:t Michel, Joensuu, Imatra, Pieksämäki, Varkaus, Kajaani och Idensalmi. Även andra instanser, såsom andra kommuner i östra Finland som ligger vid järnvägen, kan delta i förhandlingarna och grundandet av projektbolaget.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet kommer att fortsätta förhandla med kommunerna om ett projektbolag för den östliga spårförbindelsen utifrån bansträckningen Flygbanan-Borgå-Kouvola.

Statens deltagande och finansieringsandel i förhandlingarna om den östliga spårförbindelsen behandlas i finanspolitiska ministerutskottet under hösten 2020. Riksdagen fattar beslut om statens finansieringsandel i projektbolaget.

Mer information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751


Timo Harakka