Fordon registreras i framtiden på webben

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2009 14.08 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Kommunikationsministeriet vill göra registreringen av fordon lättare. Ministeriet föreslår att det ska bli möjligt att börja utnyttja elektronisk kommunikation vid registreringen. Då kan registreringsanmälan göras oberoende av tid och ort. Den elektroniska registreringsanmälningen bidrar också till att registeruppgifterna är mer uppdaterade och att registreringsavgiften blir lägre.

Enligt den gällande fordonslagen ska uppgifterna som behövs för registrering av ett motordrivet fordon och anordningar som kopplas till det och ändringarna i uppgifterna lämnas in personligen.

I ministeriets lagförslag föreslås det att fordonslagen ändras så att registreringsanmälan av fordonet kan göras via en elektronisk kommunikationstjänst som registreringsmyndigheten tillhandahåller. Genom förordning föreskrivs om de registreringar och anmälningar som kan göras via kommunikationstjänsten.

En registreringsanmälan som gjorts via kommunikationstjänsten är en rättshandling som ger en omedelbar rätt att använda fordonet i trafiken. Den ger också skyldigheter, så som betalning av fordonsskatten. Enligt förslaget ska de elektroniska registreringstjänsterna införas stegvis för att de kan utvecklas utifrån responsen som har lämnats.

Förslaget till regeringsproposition har sänts för remiss och remisstiden går ut den 10 augusti. Målet är att propositionen överlämnas till riksdagen på höstsessionsperioden 2009.