Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang ses över

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2017 13.38 | Publicerad på svenska 21.12.2017 kl. 14.03
Nyhet
En kvinna talai i mobiltelefon (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)
En kvinna talai i mobiltelefon (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)

Kommunikationsministeriet utreder behovet att ändra de bestämmelser i informationssamhällsbalken som gäller förbud mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang och teleföretagens rätt att behandla uppgifter i fall av betalningsstörning eller missbruk.

Genom förbudet mot telefonmarknadsföring av telefonabonnemang till mobilnät vill man ingripa i de störningar som osund konkurrens orsakar på marknaden och skydda konsumenterna. En bedömning av behovet av förbudet mot marknadsföring per telefon är aktuell eftersom regleringen av telefonmarknadsföring upphör att gälla den 1 juli 2018.

Informationssamhällsbalken behöver ses över också därför att ikraftträdandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning innebär att teleföretagens rättigheter att behandla uppgifter i fall av missbruk och betalningsstörningar inskränks.

För närvarande får teleföretag behandla uppgifter i fall av missbruk och betalningsstörningar och lämna ut dessa uppgifter till varandra för att skydda andra användares och den egna affärsverksamhetens intressen. När EU:s allmänna dataskyddsförordning har trätt i kraft i maj 2018 är det nuvarande förfarandet inte längre möjligt. För att frågan om rätten att behandla uppgifter ska kunna lösas måste förutom informationssamhällsbalken också lagstiftningen om registrering och behandling av kreditupplysningar ses över.

Remisstiden för bedömningspromemorian går ut den 19 januari 2018.