Förbindelse med en megabit per sekund som samhällsomfattande tjänst i juli

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2010 14.44 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Teleföretagens nya skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster träder i kraft från början av juli. Detta innebär att bredbandsförbindelsen nu hör till de allmänna kommunikationstjänsterna på samma sätt som telefonitjänsterna eller posten. Från början av juli ska de teleföretag som utsetts till företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster till skäligt pris kunna erbjuda en högklassig förbindelse med en hastighet på minst en megabit per sekund för alla permanenta bostäder och alla företags bestående verksamhetsställen.

- En bredbandsförbindelse till skäligt pris ska hädanefter höra till de grundläggande rättigheterna för alla finländare. Detta är utan vidare ett av regeringens viktigaste regionalpolitiska resultat och jag är stolt över det, säger kommunikationsminister Suvi Lindén.

Kommunikationsmarknadslagen ändrades i fjol så att också en ändamålsenlig internetförbindelse hör till de samhällsomfattande tjänsterna. Kommunikationsministeriet har fastställt minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse till 1 megabit per sekund. Kommunikationsverket har i olika delar av landet utsett 26 teleföretag till företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster.

Priset på ett bredbandsabonnemang som karakteriseras som samhällsomfattande tjänst ska vara skäligt. Kommunikationsministeriet övervakar tillgången till de bredbandstjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och att skyldigheten att tillhandahålla dem realiseras.

- Jag hoppas att medborgarna nyttiggör denna möjlighet och nu vänder sig till teleföretaget inom sitt område, säger Lindén.

Enligt kommunikationsmarknadslagen utses ett företag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, om inte ett högklassigt utbud till skäligt pris kan garanteras på något annat sätt. På Kommunikationsverkets internetsidor finns information om vilka orter som har ett företag med samhällsomfattande tjänster som är skyldigt att tillhandahålla bredbandstjänster.


Ytterligare information:
kommunikationsråd Olli-Pekka Rantala tfn 050 344 3400, [email protected]

LVM.fi: Kommunikationsmarknadslag
https://www.lvm.fi/broken-link?oldLink=http://www.lvm.fi/web/fi/viestinta/lainsaadanto/-/view/821830

Kommunikationsverket: Sök en operatör för samhällsomfattande tjänster
http://www.viestintavirasto.fi/sv/index/internet/laajakaista/yleispalvelu/haku.html

Kommunikationsverket: Internet är en nödvändig samhällsomfattande tjänst
http://www.viestintavirasto.fi/sv/index/internet/laajakaista/yleispalvelu.htm