Flygtrafikstrategin: Flygplatsnätet bevaras genom utveckling av landskapsflygplatserna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2015 11.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet

I sin nya flygtrafikstrategi för åren 2015-2030 presenterar kommunikationsministeriet över femtio handlingslinjer för flygtrafiken och flygplatserna.

Det centrala i strategin är att upprätthålla flygplatserna som ett nätverk även i framtiden samt att utveckla flygtrafiken och landskapsflygplatserna i ett samarbete mellan myndigheterna och näringslivet.

Flygtrafikstrategin överlämnades till trafik- och kommunminister Paula Risikko den 6 februari. I den presenteras åtgärder och mål som utöver flygplatserna gäller bland annat säkerhet, avgifts- och stödpolitik, flygtrafiktjänster, utbildning och marktjänster.

I strategin betonas att flygtrafiken stöder tillväxtmöjligheterna för Finlands ekonomi och landets konkurrenskraft. Flygtrafiken bör utvecklas långsiktigt till att betjäna resenärer och andra kunders behov.

- Strategin erbjuder en bra grund för utvecklingen av olika delområden inom flygtrafiken både nationellt och som en del av Europeiska unionens och internationella organisationers berednings- och lagstiftningsarbete, konstaterar Risikko.

Enligt Risikko tillsätts fem regionala arbetsgrupper för verkställandet av strategin. Deras uppgift är att skapa efterfrågan på regionala flygplatser och deras tjänster.

Utöver flygplatserna och flygtrafikförbindelserna utvecklas även trafikförbindelserna till flygplatserna. Förbindelserna kunde förverkligas som resekedjor som kombinerar olika trafikformer.