Flexiblare postverksamhet genom lagreform

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2015 10.24 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Kommunikationsministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet lätta på regleringen och inlett ett projekt för att reformera postlagen. Målet är en postlag som är flexiblare i en föränderlig verksamhetsomgivning.

Syftet med lagreformen är att avveckla eventuella hinder för nya potentiella postföretag att komma in på marknaden och att lätta på den administrativa bördan inom postverksamheten. Reformen ger tillgång till pålitliga och mångsidiga posttjänster.

Lagprojektet genomförs i två skeden. I det första skedet ska koncessionerna enligt den gällande postlagen ersättas med anmälningsplikt, och i det andra skedet genomförs en totalrevision av postlagen.

Det första skedet, dvs. propositionen om avveckling av posttillståndssystemet är på remiss. Tidsfristen för utlåtandena är 2 november 2015. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2016.