Fler frekvenser för 5G – remissförfarandet om villkoren för frekvensauktionen inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2020 15.26
Pressmeddelande
Foto: Kommunikationsministeriet
Foto: Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om villkoren för frekvensauktionen i frekvensbandet 26 gigahertz (GHz). Det nya frekvensområdet ökar snabbheten i 5G-mobilnäten och kapaciteten för dataöverföring. Allmänheten är välkommen att lämna in utlåtanden senast den 6 mars 2020.

Finland beviljade företag 5G-frekvenser hösten 2018, som ett av de första länderna i världen. Företagen började bygga nät i frekvensområdet 3,5 GHz år 2019. Vid sidan av Finland finns det ett utbud av kommersiella 5G-tjänster i sju andra länder i Europa.

Enligt kommunikationsminister Timo Harakka fortsätter Finland att gå i spetsen för 5G i världen.

- Jag ser fram emot de nya tjänster som 5G möjliggör: de skapar betydande affärsverksamhet och förbättrar människornas vardag och välfärd, säger minister Timo Harakka.

Frekvensbandet 26 GHz omfattar frekvenserna 24,25-27,5 GHz. Från detta område auktioneras frekvenserna 25,1-27,5 GHz ut för riksomfattande bruk i tre frekvensband på 800 megahertz (MHz). Utgångspriset för varje 800 MHz-band avses vara 7 miljoner euro.

I auktionsförordningen ska det föreskrivas om de frekvensområdesspecifika detaljerna i auktionen, såsom antalet frekvenser som tilldelas och deras pris. I frekvensförordningen tas in bestämmelser om vilka frekvenser som auktioneras ut.

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om följande utkast:

1) statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 25,1-27,5 GHz
2) statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan och 
3) meddelande om utlysning av koncessioner.

Den lägre delen av frekvensområdet, 24,25 -25,1 GHz, alltså ett band på 850 MHz, lämnas utanför auktionen och reserveras för utbyggnaden av lokala nät. Enligt utkastet ska lokala nät i framtiden kunna byggas till exempel i hamnar och industrianläggningar. Företagen kan använda lokala nätverk bl.a. för fjärrstyrning, robotisering och insamling av sensordata.

I 5G-näten kan man tillhandahålla supersnabba och trådlösa dataöverföringsförbindelser för att i framtiden möjliggöra t.ex. nya tjänster och affärsverksamhet inom transportsektorn och hälsovården. Frekvensbandet 26 GHz lämpar sig för att tillhandahålla höga överföringshastigheter till exempel i städer, i knutpunkter i trafiken och vid publikevenemang. 

Vad händer härnäst?

Remissyttranden kan lämnas fram till den 6 mars 2020 kl. 16.15. Om villkoren för frekvensauktionen ordnas ett diskussionsmöte i Helsingfors den 12 februari kl. 9-11. Mötet kan följas i direktsändning på webben.

Enligt förslaget ska frekvensauktionen ordnas sommaren 2020. Koncessionerna ska beviljas för Fastlandsfinland och gälla till och med en 31 december 2033.

Parallellt med ministeriets begäran om utlåtande ber Transport- och kommunikationsverket Traficom om utlåtande om föreskriftsutkastet och motiveringspromemorian som gäller auktion av frekvensområdet 25,1-27,5 GHz samt om utkastet till tekniska tillståndsvillkor för de radiotillstånd som beviljas för frekvenserna i fråga. 

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 342 608, Twitter @kaisa_laitinen