Finland värd för sjöfartsmöte

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2019 10.08 | Publicerad på svenska 17.6.2019 kl. 10.12
Pressmeddelande

Finland står värd för ett sjöfartsmöte mellan EU och Kina. Mötet hålls den 17-19 juni i Helsingfors. Mötet hålls en gång om året och det är en del av genomförandet av ett sjöfartsavtal mellan EU och Kina.

EU:s delegation leds av kommissionens direktör för sjötrafik- och hamnfrågor Magda Kopczynska. Kinas delegation leds av Liu Peng som är direktör för sjöfartsverket som lyder under Kinas transportministerium.

Vid mötet diskuterar EU och Kina aktuella sjöfartsfrågor. På agendan står bland annat utsläppen från sjötransporter, automatisering, utvecklingen av de arktiska farlederna och sjösäkerhet.

Enhetsdirektör Päivi Antikainen representerar Finland på mötet.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, direktör för klimat- och miljöenheten, 050 382 7101