Finland, Sverige och Norge stärker sitt samarbete för att förbättra den militära rörligheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2024 16.18 | Publicerad på svenska 2.5.2024 kl. 9.01
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne katsoo kameraan
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Kommunikationsministeriet)

Kommunikationsminister Lulu Ranne, Norges transportminister Jon-Ivar Nygård och Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson undertecknade den 30 april 2024 ett uttalande om att utveckla trafiksystemet.

Länderna kom överens om att effektivisera och fördjupa sitt samarbete kring planeringen av trafiksystemet för att främja gränsöverskridande projekt. Målet är att utveckla gränsöverskridande korridorer så att de effektivt ökar resiliensen och stöder den militära rörligheten mellan länderna.

– Vi är eniga med Sverige och Norge om att det förändrade säkerhetsläget bör beaktas i utvecklingen av våra länders trafiksystem. Vi stärker vårt samarbete så att hela vårt trafiksystem så väl som möjligt ska betjäna den militära rörlighetens behov, konstaterar minister Ranne.

– En fungerande infrastruktur är en vital del av försörjningsberedskapen och den militära försvarsförmågan, och samtidigt betjänar den alla trafikanvändare, säger minister Ranne. 
Ministrarna följde Natos försvarsövning Immediate Response 2024 i Narvik i Norge den 29–30 april 2024.

Ytterligare information:

Ritva Hautanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 081, [email protected]