Finland ska vara en gynnsam miljö för digital affärsverksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2015 11.13 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Minister Anu Vehviläinen och minister Anne Berner
Minister Anu Vehviläinen och minister Anne Berner

I arbetet för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet, som sker under kommunikationsminister Anne Berners ledning, ligger fokus på att främja digitaliseringen inom näringslivet. Målet är att Finland blir en gynnsam verksamhetsmiljö för digitala tjänster och affärsmodeller.

Främjandet av digital affärsverksamhet har samband även med projektet för avreglering, eftersom digital affärsverksamhet kan främjas också genom att utveckla en lagstiftning som uppmuntrar till och skapar förutsättningar för digital verksamhet.

Förutom att göra lagstiftningen smidigare syftar åtgärderna som vidtas i projektet till att förbättra utnyttjandet av stora datalager (massdata) och sakernas internet (IoT) samt till att utarbeta en nationell informationssäkerhetsstrategi.

Avsikten är att trygga medborgarnas och näringslivets förtroende för internet och elektroniska tjänster samt att man i framtiden i all affärsverksamhet utnyttjar digitala lösningar.

Kommunikationsminister Anne Berner ansvarar också för regeringens spetsprojekt Smidigare författningar. Avsikten med avregleringsprojektet är att avveckla och modernisera regleringen för att underlätta vardagen för företag och medborgare. Projektet stödjer även den ekonomiska tillväxten, stärker konkurrenskraften och främjar digitaliseringen i Finland.

Avregleringsprojektet har också som mål att göra tillstånds- och besvärsprocesser smidigare. Antalet besvär mellan myndigheterna kommer likaså att minimeras.

Regeringen vill också effektivisera konsekvenserna av lagstiftningen. I anslutning till statsrådet inrättas ett organ för konsekvensbedömning av lagstiftning som har till uppgift att säkerställa kvaliteten på konsekvensbedömningarna av all lagstiftning som bereds.